w Emaar Square Kurumsal Web Sitesi

GİZLİLİK POLİTİKASI

Emaar Properties PJSC ve Emaar Properties PJSC'nin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri (bundan sonra "Emaar" "tarafımıza" "tarafımız" ya da "tarafımızın " şeklinde anılacaktır), kişisel bilgilerinizin gizliliğini korumaya buna ilişkin yasal mevzuat hükümlerine uygun hareket etmeye özen göstermektedir. Kimliğinizin belirlenmesine yol açacak kişisel bilgilerinizi açıklamadan http://www.emaar.com ("Site") adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikası, siteyi ziyaret ettiğinizde sizinle ilgili bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve muhafaza ettiğimizi göstermektedir. Birkaç dakikanızı ayırıp bu konuda sizleri bilgilendirmek maksadıyla hazırladığımız bu metni okumanızı rica ederiz.

Bu bildiriyi, Site ile ilgili kullanım Kullanım Şartları ile birlikte okumanız gerekmektedir.

Kabul

Bu siteyi kullanmakla, Emaar Gizlilik Politikasını kabul etmiş bulunmaktasınız. Bu politikada belirtilenleri kabul etmiyorsanız, siteyi kullanmamanızı rica ederiz. Bu Politika'da yapılan değişikliklerin ilan edilmesinden sonra Emaar 'a ve/veya iştiraklerine ait siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bilgilerim

1. Ne tür bilgiler toplanmaktadır?

• Anonim Bilgiler – Anonim Bilgiler, doğrudan doğruya kimliğin belirlenmesine yol açabilecek kişisel bilgilerle birleştirilemez. Bu bilgiler, sitemizi geliştirmek için kullanılmakta ve kaynaklarımızı müşterilerimizin en çok beğendiği özelliklere yöneltmemizi sağlamaktadır. IP adresi, tarayıcı türü, alan adı ve siteye erişim süreniz ile ilgili bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler, şirket içi araştırma amaçlarımıza yönelik olarak kullanılmakta olup, bu site üzerinden gönderebileceğiniz ve kimliğinizin belirlenmesine yol açabilecek bilgilerden farklıdır. IP adresleri kişisel bilgilerle eşleştirilmemektedir. IP adresleri, çok nadir de olsa, web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek kötü niyet içeren ve cezai yaptırım gerektirecek nitelikte fiillerin caydırılması ve//veya önlenmesinde kullanılabilir.

• Kimliğinizin Belirlenmesine Yol Açabilecek Kişisel Bilgiler- Emaar.com adresinde yer alan aşağıdaki formlar aracılığıyla, Kimliğinizin Belirlenmesine Yol Açabilecek Kişisel Bilgiler toplanmaktadır:

"Haber Almak için Kaydolun" Formu – Bu formdaki bilgiler, Emaar.com'un müşterilerini bilgilendiren periyodik Haber Sirkülerini göndermek için kullanılmaktadır.

"Bizimle Temasa Geçin" Formu – Bu formla edinilen bilgiler, Emaar.com tarafından saklanmamakta ve sadece müşterilerin sorularına ve/veya hizmet taleplerine cevap vermek amacıyla kullanılmaktadır.

"Site Geri Bildirim" Formu – Bu formla edinilen bilgiler, sadece Emaar.com sitesini geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

2. Bilgilerim ne kadar güvenli bir şekilde saklanacak?

Müşterilerimizle ilgili bilgilerin güvenliği Emaar için çok önemlidir. Bu nedenle, Emaar.com, bilgilerinizin bilgisayarınızdan sunucularımıza güvenli bir şekilde iletilmesi konusunda son derece titiz davranmaktadır. Maalesef, internet üzerindeki hiçbir verinin %100 güvenlik içerisinde iletilebileceğine dair bir taahhütte bulunmak mümkün değildir. Sonuç olarak, Emaar ve iştirakleri, tarafımıza gönderdiğiniz bilgilerin ya da on-line ürünler ya da hizmetler üzerinden gönderdiğiniz bilgileri korumaya çalışmakla birlikte bunların güvenliğini temin edemez, ya da güvenlikle ilgili herhangi bir taahhütte bulunamaz, dolayısıyla gönderdiğiniz bilgileri, riski kendinize ait olacak şekilde göndermektesiniz. Emaar, gönderdiğiniz bilgiyi aldıktan sonra, bilgilerinizin gizliliğini korumak üzere güvenlik duvarı ve Güvenli Soket Katmanı ("SSL") gibi sektöre özgü standartlar kullanmaktadır. Ancak, İnternet üzerinde "tam güvenlik" söz konusu değildir.

3. Bu bilgileri kimler kullanacak?

Genel kural olarak Emaar, tarafımıza gönderdiğiniz birtakım kişisel bilgileri ("Kişisel Bilgiler"), bu Kişisel Bilgilerle sizin aranızda herhangi bir bağlantı kurulabilecek şekilde açıklamayacaktır; ancak izninizin açık bir şekilde alınmış olduğu haller ya da, iyi niyet çerçevesinde, mevzuatın gerekli kıldığına inandığımız özel durumlar ya da aşağıda belirtilen durumlar bu kuralın dışında tutulmaktadır.

4. Bilgilerimi nasıl kontrol edebilirim?

Kararınızı değiştirdiğiniz takdirde ya da kişisel bilgilerinizde değişiklikler olması halinde (posta adresi ya da e-posta adresi gibi), tarafımıza vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin düzeltilmesi, güncellenmesi, ya da kaldırılmasını sağlamaya çalışacağız. Müşterilerimize, Kişisel Bilgilerin, Emaar ve/veya iştirakleri ile paylaşılmasını "kabul etmeme" seçeneğini sunmaktayız. Örneğin, Emaar.com Newsletter'a üye olunmaması. Ayrıca, bir Müşteri Kişisel Bilgilerini güncellemek istediği ya da herhangi bir nedenle burada belirtilen kullanımlara itiraz ettiği takdirde, talep ettiği değişikliği e-posta yoluyla sitefeedback@emaar.ae adresine gönderebilir.

Son olarak, bilgi güvenliğinizi sağlamak amacı ile sizlerin de şifrelerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz.

HÜKÜM ve ŞARTLAR

Hüküm ve Şartları dikkatli bir şekilde okumanızı rica ederiz. Web sitesine ("Site") erişiminizde ve siteyle ilgili kullanımlarınızda bu Hüküm ve Şartlar uygulanacaktır. BU HÜKÜM VE ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN BU SİTEYİ KULLANMAYIN. Bu Siteyi ve/veya Sitede belirtilen hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu Hüküm ve Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

KABUL

Bu siteyi kullanmakla, Emaar Hüküm ve Şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz. BU POLİTİKADA BELİRTİLENLERİ KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN BU SİTEYİ KULLANMAYIN. Bu politikanın şartlarında yapılan değişikliklerin ilan edilmesinden sonra Emaar'a ve/veya iştiraklerine ait siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu web sitesinde yayınlanan ürün ve hizmet markaları, Emaar'a, bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, tedarikçilerine ve/veya yan kuruluşlarına aittir ve bu markalar ile ilgili tüm haklar saklı tutulmuştur.

Ayrıca bu sitede yer alan görsel unsurların, sayfaların, sayfaları gösteren ekranların, bu sayfa ve ekranlarda yayınlanan bilgi ve materyallerin, ve bunların düzenlenmelerinin telif hakları, aksi açıkça belirtilmediği sürece Emaar'a aittir. Buna göre sitede yer alan bilgiler, Emaar'ın yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz.

Yukarıda belirtilenleri içermek vefakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Emaar'ın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı saklı tutulmaktadır.

BİLGİ VE MATERYALLERİN KULLANIMI

Bu sayfalarda yayınlanan gerek bilgi ve materyaller gerekse hüküm ve şartlar ve tanımlamalar değiştirilebilir. Ürün ve hizmetler, her coğrafi bölgede mevcut olmayabilir. Emaar, belirli ürün ve hizmetler için uygun olup olmadığınızı, yapacağı değerlendirme kapsamında belirleyecektir.

TAAHHÜTTE BULUNULMADIĞI

Metin, şekil, link ve diğer unsurlar dahil olmak üzere bu sitede yer alan tüm bilgi ve materyaller "olduğu gibi", "mevcut haliyle" sunulmaktadır. Emaar, bu bilgi ve materyallerin doğruluğu, yeterliliği ya da tamlığı ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve burada yer alan hatalar veya ihmallerle ilgili sorumlulukları açık bir şekilde reddetmektedir. Üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet hakkı, ticari amaçlarla kullanım, belirli bir amaca uygunluk, virüs yer almamasına ilişkin taahhütler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgi ya da materyallerle ilgili herhangi bir zımni, sarih ya da hukuki bir taahhütte bulunulmamaktadır.

SORUMLULUĞUN REDDİ

Emaar, bu site ya da bu sitenin kullanılması, veya herhangi bir tarafın bu siteyi kullanamaması veya sitenin içeriğine duyulan güven, ya da herhangi bir performans arızası, sitenin çalışması ya da bilgilerin iletilmesinde hata, ihmal, kesinti, kusur, gecikme ya da arıza olması, virüs veya hat veya sistem arızası ile bağlantılı olarak ortaya çıkan, doğrudan ya da dolaylı, özel, arızi ya da bir olay sonucu oluşan zarar, ziyan veya masraflar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, meydana gelecek zararlardan hiçbir surette, Emaar'a ya da temsilcilerine söz konusu zarar, ziyan veya masrafların oluşabileceği bildirilmiş olsa bile sorumlu tutulmayacaktır; diğer internet kaynakları ile kurulan hiper bağlantıların riskleri tarafınıza aittir; Emaar, bu kaynakların içeriğini ve doğruluğunu, bu kaynaklarda belirtilen görüşleri ve bu kaynaklarda yer alan diğer linkleri araştırmak, doğrulamak, izlemek ya da onaylamakla yükümlü değildir. Bu Sorumluluğun Reddi maddesi, kanunların müsaade ettiği azami ölçüde uygulanacaktır.

SUNULAN BİLGİLER

Bu site üzerinden Emaar'a sunduğunuz tüm bilgiler, Emaar'a aittir ve Emaar'ın mülkiyeti altında kalacaktır; Emaar, site ziyaretçilerinin bu site üzerinden Emaar'a sağlayacağı bilgilerde yer alan fikirleri, kavramları, know-how veya teknikleri herhangi bir amaca yönelik olarak kullanabilecektir. Emaar'ın kabul ettiği, ya da başka bir şekilde özellikle mutabık kalınan, ya da kanunların gerekli kıldığı haller dışında, Emaar, sunulan bilgilerle ilgili olarak herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır.

DEĞİŞİKLİKLER

İşbu bildirimin Hüküm ve Şartları herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın her zaman değiştirilebilir.

UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ

Bu web sitesine girmekle ve bu sitede sunulan olanakları, ürünleri ve hizmetleri almakla, siteye erişiminiz ve söz konusu olanakların, ürünlerin ve hizmetlerin sağlanması ile ilgili hususların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve bu konuda münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.